Nr. Kongerslev Kirke

NR. KONGERSLEV KIRKE

Den romanske del af kirken – skib og kor – er opført af granitkvadre. Bygningen står på en skråkantsokkel.

i sydmuren findes der ganske få spor af en tidligere syddør, mens norddøren stadig er i brug gennem våbenhuset.

Et vindue i korets sydvæg er sengotisk og samtidig med indbygningen af hvælv i koret. I østgavlen er et tilmuret vindue med monolit overligger. Endvidere findes et tilmuret vindue i skibets nordside.

Våbenhus og tårn er sengotiske. Våbenhuset er ombygget, så der ingen oprindelige tegn er tilbage. Tårnet har falsede glamhuller i alle fire verdenshjørner. Bogstaverne E H v S på tårnets sydside og årstallet 1796 henviser til en istandsættelse bekostet af E. H. von Schimmelmann, Lindenborg.

I årene 1683-1914 var kirken ejet af Lindenborg, hvorefter den blev selvejende.

Klokken hænger i glamhullet mod nord og er fra anden halvdel af 1100-tallet.