Medarbejdere

Sognepræst

Niels Peter Gadegård Gubi

Præstegårdsvej 1
9293 Kongerslev

40242620 - mandag er fast fridag

npg@km.dk

Send sikker post til præsten her

Er på barselsorlov ind til 20/11 2023

Vikarpræst:

Jens Brun

96330448 - jebr@km.dk

Spørgsmål om personregistrering rettes til kirkekontoret i Gunderup på tlf. 98333552

 

undefined

Organist

Mette Kamstrup Christensen

20956672 

mette.kamstrup@gmail.com

Kirkesanger

Inge Christensen

26390064

Graver v/ Nr. Kongerslev kirke

Helle Nielsen Vihrs

21686283

graver.nrkongerslev@gmail.com

Graver v/ Sdr. Kongerslev og Komdrup kirker

Bo Dahl

40414304

kongerslevkirke@gmail.com

Gravermedhjælper v/ Sdr. Kongerslev og Komdrup kirker

Vakant