Hvad gør jeg ved..?

ANMELDELSE af Fødsel og fællesforældremyndighed

I kan som ugifte forældre erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn sammen via blanketten ”Omsorgs- og ansvarserklæring”. Dette kan I også gøre med Digital signatur inden 10 dage efter barnets fødsel.

DÅB

Aftale finder sted hos sognets præst. Man medbringer dåbsattester samt vielsesattest for forældrene.

BRYLLUP

Efter ægteskabspapirerne er ordnet på borgmesterkontoret, afleveres prøvelsesattesten, dåbsattester og evt. andre papirer til den præst, der skal udføre vielsen.

BEGRAVELSE  

Dag og klokkeslæt for begravelsen aftales først med den præst, der skal foretage begravelsen.

FOTOGRAFERING VED
KIRKELIGE HANDLINGER

Aftales med præsten.