Komdrup Kirke

KOMDRUP KIRKE

Skib og kor er romansk og opført af granitkvadre med indslag af munkesten på nordsiden. Bygningen står på en sokkel med skråkant.

Ingen oprindelige vinduer er bevaret – heller ikke på nordsiden.

Syddøren med den vandrette døroverligger er tilmuret, mens norddøren endnu er i brug gennem våbenhuset.

Kirken har fået sit nuværende præg ved en gennemgribende restaurering i 1884 ved arkitekt F. Uldall.

Våbenhuset er opført i 1884 i nyromansk stil. Det er erstattede et gammelt våbenhus af bindingsværk. Som den eneste bygningsdel har våbenhuset tegltag, mens kor og skib har blytag.

Kirken har fået en ny klokke, som hænger i et glamhul i kirkens vestgavl. Dens gamle klokke er taget ud af brug. Den blev støbt af Sven Andersen sikkert i begyndelsen af 1500-tallet. Klokken varuden indskrift, men bar støberens mærke. Sven Andersen har lavet klokker til kirkerne i Alstrup, Gettrup, Astrup (Himmerland), Vokslev og Hørby (Århus stift).